[ultimate_gdpr_policy_accept]

Zaštita osobnih podataka veoma je važan dio web stranice localhost/belugoplus.euold. Korištenje ove web stranice moguće je i bez pružanja osobnih podataka, međutim, ukoliko posjetitelj želi koristiti određene usluge ponuđene na stranici, obrada osobnih podataka može biti nužna. Ukoliko je to slučaj, a za nju ne postoji zakonska osnova, posjetitelja će se uvijek pitati za pristanak.

Obrada osobnih podataka kao što su to ime, prezime, adresa, email ili bilo koji podatak pomoću kojeg se korisnik može identificirati, uvijek će se odvijati u skladu s Općom odredbom o zaštiti osobnih podataka i zakonskom regulativom države članice EU. Svrha ovih Pravila Privatnosti je obavijestiti korisnike i posjetitelje stranice o prirodi, opsegu i svrsi osobnih podataka koji se prikupljaju i obrađuju. Osim toga, u ovim pravilima se mogu naći sva prava koji posjetitelji web stranice imaju.

Prije svega bitno je istaknuti da su poduzete sve moguće mjere kako bi se svim korisnicima osigurala najveća moguća zaštićenost osobnih podataka koji se skupljaju i obrađuju. Međutim, sto postotnu sigurnost nemoguće je garantirati.

1.DEFINICIJE
Pravila Privatnosti web stranice localhost/belugoplus.euold temelje se na pojmovima obrađenim u Općoj odredbi o zaštiti osobnih podataka. U nastavku slijede objašnjenja osnovnih pojmova koja će se spominjati u daljnjem tekstu.

a) Osobni podaci
Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se može identificirati fizička osoba („ispitanik „ u nastavku ). Identificirana fizička osoba je ona koju se može identificirati, direktno ili indirektno, po imenu i prezimenu, identifikacijskom broju, podacima o lokaciji, online identifikatorima kao što su fizički, psihički, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet fizičke osobe.

b) Ispitanik
Ispitanik je svaka fizička osoba čiji je identitet utvrđen ili ga je moguće utvrditi. Ispitanikovi podaci su podložni obradi.

c) Obrada
Obrada je bilo koji postupak primjenjiv na osobne podatke. U obradu spadaju automatizirani postupci prikupljanja, snimanja, organizacije, strukturiranja, spremanja, prilagodbe, izmjene, pregleda, korištenja, širenja, dijeljenja, brisanja, uništavanja, ograničavanja ili poravnavanja podataka.

d) Ograničenje obrade
Ograničenje obrade je označavanje spremljenih osobnih podataka s ciljem da se ograniči njihova obrada u budućnosti.

e) Profiliranje
Profiliranje je bilo koji način automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od korištenja osobnih podataka kako bi se ustvrdile osobne preferencije fizičke osobe. Služi analizi i predviđanju uspješnosti u poslu, ekonomske situacije, zdravlja, osobnih preferencija, interesa pouzdanosti, ponašanja lociranja i kretanja svake pojedine fizičke osobe.

f) Pseudonimizacija
Pseudonimizacija je obrada osobnih podataka na način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom ispitaniku bez uporabe dodatnih informacija, pod uvjetom da se takve dodatne informacije drže odvojeno te da podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne mogu pripisati pojedincu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

g) Voditelj obrade
Voditelj obrade je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; kada su svrhe i sredstva takve obrade utvrđeni pravom Unije ili pravom države članice, voditelj obrade ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu se predvidjeti pravom Unije ili pravom države članice.

h) Izvršitelj obrade
Izvršitelj obrade je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.

i) Primatelj
Primatelj je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, neovisno o tome je li on treća strana. Međutim, tijela javne vlasti koja mogu primiti osobne podatke u okviru određene istrage u skladu s pravom Unije ili države članice ne smatraju se primateljima; obrada tih podataka koju obavljaju ta tijela javne vlasti mora biti u skladu s primjenjivim pravilima o zaštiti podataka prema svrhama obrade;

j) Treća strana
Treća strana je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje nije ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade ni osobe koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka pod izravnom nadležnošću voditelja obrade ili izvršitelja obrade;

k) Privola
Privola ispitanika je svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.

2.KOLAČIĆI
Web stranica localhost/belugoplus.euold koristi kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje preglednik sprema na računalni sustav. Cookie ID je jedinstveni identifikator kolačića koji posjećenim web stranicama i serverima omogućuje razlikovanje preglednika. Preglednici se dakle mogu identificirati pute Cookie ID-a.

Korištenjem kolačića web stranice pružaju korisnicima usluge koje inače ne bi mogle. Omogućuju optimiziranje sadržaja za preferencije korisnika i njegovo dosadašnje iskustvo. Svaki korisnik interneta ima mogućnost, u svom web pregledniku, onemogućiti korištenje kolačića.

3.PRIKUPLJANJE OPĆIH PODATAKA I INFORMACIJA
Web stranica localhost/belugoplus.euold prikuplja podatke kada korisnik pristupi stranici. Svi podaci se spremaju na server u obliku log datoteka. Prikuplja se tip i verzija preglednika, operacijski sustav, web stranica pristupa na localhost/belugoplus.euold, datum i vrijeme pristupa, IP adresa, pružatelj Internet usluge, slični podaci korišteni u slučaju napada na informacijski sustav.

Ovim podacima se ne donose zaključci o ispitaniku. Koriste se isključivo za bolje, optimizirano korisničko iskustvo kod pristupa i korištenja web stranice. Ovi, anonimno prikupljeni podaci, služe povećanju zaštite i sigurnosti podataka. Anonimni podaci serverskih log datoteka spremaju se odvojeno od osobnih podataka.

4.PRIJAVA NA NEWSLETTER
Na web stranici localhost/belugoplus.euold korisnici imaju mogućnost prijave na newsletter. Kućica za unos određuje koja vrsta osobnih podataka se prosljeđuje, kao i kad je newsletter zatražen od voditelja obrade osobnih podataka. Web stranica localhost/belugoplus.euold informira klijente i poslovne partnere putem newslettera o svojim ponudama i novostima. Newsletter ispitanik može primiti jedino ako ispitanik pruži valjanu email adresu, ispitanik zatraži slanje newslettera upisom na listu primatelja. Email potvrde će se poslati na email adresu ispitanika prije slanja prvog newslettera iz pravnih razloga, u proceduri dvostrukog pristanka. Email potvrde se koristi kao dokaz da je vlasnik email adrese ispitanik autoriziran za primanje newslettera. Prilikom registracije za primanje newslettera, također se sprema IP adresa računalnog sustava koju je izdao pružatelj internetske usluge, a koju je koristio ispitanik za vrijeme registracije, kao i datum i vrijeme registracije. Prikupljanje ovih podataka je potrebno kako ne bi došlo do zloupotrebe email adrese ispitanika u daljnjem razdoblju i služi kao zakonska zaštita voditelja obrade osobnih podataka. Osobni podaci prikupljeni prilikom registracije će se koristiti isključivo u svrhu slanja newslettera. Nadalje, pretplatnici će putem emaila biti obaviješteni o modifikacijama newslettera ili o promjeni tehničkih okolnosti sve dok je to potrebno kako bi slanje newslettera teklo nesmetano. Neće biti prijenosa prikupljenih osobnih podataka trećoj strani. Pretplatu na newsletter ispitanik može prekinuti u svakom trenutku. Privola za spremanje osobnih podataka koju je ispitanik dao za slanje newslettera može biti povučena u svakom trenutku. Za potrebu ukidanja privole u svakom newsletteru može se naći pripadajući link. Ispis sa newslettera je također moguć direktno sa web stranice ili izravnom komunikacijom sa voditeljem obrade osobnih podataka.

5. MOGUĆNOST KONTAKTA PUTEM WEB STRANICE
Web stranica localhost/belugoplus.euold sadrži informacije koje omogućuju brz kontakt putem elektronskih medija kao i direktnu komunikaciju koja uključuje i email adresu. Ako ispitanik kontaktira voditelja obrade osobnih podataka putem emaila ili kontakt formulara preneseni osobni podaci su automatski spremljeni. Osobni podaci preneseni dobrovoljno od strane ispitanika prema voditelju obrade osobnih podataka se automatski pohranjuju u svrhu obrade ili daljnje komunikacije sa ispitanikom. Ne postoji prijenos ove vrste osobnih podataka prema trećoj strani.

6. RUTINSKO BRISANJE ILI BLOKIRANJE OSOBNIH PODATAKA
Voditelj obrade osobnih podataka će obrađivati i držati osobne podatke ispitanika jedino u vremenu koje je potrebno kako bi se ostvarili ciljevi držanja osobnih podataka, ili do roka koji dopušta Zakonodavstvo EU ili drugi zakonodavci pod čijom je nadležnosti voditelj obrade osobnih podataka. Ako se razlog spremanja osobnih podataka ne može ispuniti ili period čuvanja određen od strane Zakonodavstva EU ili drugih nadležnih zakonodavaca istekne, osobni podaci ispitanika će se rutinski blokirati ili izbrisati u skladu sa zakonskim preduvjetima.

7. PRAVA ISPITANIKA
a) Pravo na potvrdu osobnih podataka
Svaki ispitanik ima pravo garantirano od strane Zakonodavstva EU da od voditelja obrade osobnih podataka dobije potvrdu koriste li se ili obrađuju njegovi ili njeni osobni podaci. Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo na potvrdu, on ili ona u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka.

b)Pravo na pristup osobnim podacima

Svaki ispitanik ima pravo garantirano od strane Zakonodavstva EU da u svakom trenutku od voditelja obrade osobnih podataka dobije besplatnu informaciju o svojim osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i kopiju traženih osobnih podataka. Nadalje, Europske odredbe i direktive omogućuju ispitaniku pristup sljedećim informacijama:
1. svrha obrade osobnih podataka
2. vrsta traženih osobnih podataka
3. primatelj ili vrsta primatelja s kojima su podijeljeni osobni podaci, posebno primatelji iz trećih zemalja ili međunarodnih organizacija
4. gdje je moguće, predviđeni period čuvanja osobnih podataka, ili u slučaju nemogućnosti kriterij koji određuje taj period
5. postojanje prava ispitanika da od voditelja obrade osobnih podataka zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka, ograničenje obrade osobnih podataka ispitanika ili pravo ispitanika na prigovor protiv obrade osobnih podataka
6. postojanje prava podnošenja žalbe nadzornom tijelu
7. ako osobni podaci nisu prikupljeni direktno od ispitanika, dostupne informacije o izvoru osobnih podataka
8. postojanje automatiziranog procesa donošenja odluka na koje se odnosi Članak 22, Stavci 1 i 4 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, i u navedenom slučaju dostupne informacije o logici automatizma, kao i važnost i predviđene posljedice po ispitanika. Nadalje, ispitanik ima pravo na informaciju ako se njegovi ili njeni osobni podaci prenose na treće zemlje ili međunarodne organizacije. U tom slučaju ispitanik ima pravo na informaciju o sigurnosnim mjerama provedenim u prijenosu podataka.
Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo na pristup, u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podatak.

c)Pravo na ispravak osobnih podataka
Svaki ispitanik ima pravo garantirano od strane Zakonodavstva EU da u svakom trenutku od voditelja obrade osobnih podataka dobije ispravak netočnih osobnih podataka. Imajući u vidu svrhu obrade osobnih podataka, ispitanik ima pravo da mu/joj se nepotpuni osobni podaci upotpune, uz ostalo i putem upotpunjujuće izjave.
Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo na ispravak, u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka.

d) Pravo na brisanje osobnih podataka (Pravo na zaborav)
Svaki ispitanik ima pravo garantirano od strane europskog zakonodavstva da u svakom trenutku od voditelja obrade osobnih podataka traži brisanje osobnih podataka vezanih uz ispitanika bez odgode. Voditelj obrade osobnih podataka ima obvezu bez odgode obrisati osobne podatke gdje je primjenjiv barem jedan od uvjeta, sve dok obrada nije nužna:

1. Osobni podaci više nisu potrebni u smislu svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni.

2. Ispitanik je povukao privolu za obradu osobnih podataka koja se temelji na Članku 6, Stavku 1 ili Članku 9, Stavku 2 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, i gdje više ne postoji zakonska osnova za obradu podataka

3. Ispitanik se protivi obradi podataka prema Članku 21, Stavku 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, a ne postoji zakonska osnova za obradu podataka, ili se ispitanik protivi obradi podataka prema Članku 21, Stavku 2 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka

4. Osobni podaci su protuzakonito obrađeni

5. Osobni podaci se moraju izbrisati prema zakonskoj obavezi po Zakonodavstvu EU ili zakonima države članice čije je voditelj obrade osobnih podataka državljanin

6. Osobni podaci su prikupljeni u svezi s ponudom usluge informacijskog društva prema Članku 8, Stavku 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. Ukoliko je barem jedan od gore navedenih razloga primjenjiv, a ispitanik zatraži brisanje osobnih podataka koje prikuplja web stranica localhost/belugoplus.euold, on ili ona mogu kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka. Voditelj obrade osobnih podataka će osigurati da se brisanje osobnih podataka izvrši odmah.

Na mjestima gdje je voditelj obrade osobnih podataka dopustio objavu osobnih podataka, a po Članku 17, Stavku 1 je obavezno brisanje navedenih osobnih podataka, voditelj obrade osobnih podataka će vodeći obzira o tehničkom izvedivosti i troškovima primjene poduzeti razumne korake, uključujući tehničke mjere, kako bi obavijestio druge voditelje obrade osobnih podataka da je ispitanik zatražio brisanje svih poveznica, kopija ili replika osobnih podataka, sve dok njihova obrada više nije potrebna. Voditelj obrade osobnih podataka na web stranici localhost/belugoplus.euold će osigurati provedbu navedenih mjera u svakom pojedinačnom slučaju.

e) Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka

Svaki ispitanik po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo da od voditelja obrade osobnih podataka pribavi pravo na ograničenje obrade osobnih podataka u slučajevima gdje je sljedeće primjenjivo:

1. Točnost osobnih podataka je osporena od strane ispitanika što omogućuje voditelju obrade osobnih podataka da provjeri točnost osobnih podataka.
2. Obrada osobnih podataka je protuzakonita, a ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje uporabe navedenih osobnih podataka.
3. Voditelju obrade osobnih podataka osobni podaci više nisu potrebni za obradu, međutim ispitaniku su potrebni za uspostavu, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva.
4. Ispitanik se usprotivio obradi osobnih podataka prema Članku 21, Stavku 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka čekajući provjeru nadjačavaju li zakonski temelji voditelja obrade osobnih podataka one ispitanika.

Ukoliko je barem jedan od gore navedenih razloga primjenjiv, a ispitanik zatraži ograničenje obrade osobnih podataka koje prikuplja web stranica localhost/belugoplus.euold, on ili ona mogu kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka. Voditelj obrade osobnih podataka će osigurati ograničenje obrade osobnih podataka.

f) Pravo na prenosivost osobnih podataka
Svaki ispitanik po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo da primi osobne podatke koji se odnose na njega ili nju od strane voditelja obrade osobnih podataka, u strukturiranom, većinski korištenom i čitkom formatu. Ispitanik ima pravo prenijeti navedene osobne podatke nekom drugom voditelju obrade osobnih podataka od trenutnog voditelja obrade osobnih podataka bez ikakvih smetnji, sve dok je obrada osobnih podataka temeljena na privoli po točki A, Članka 6, Stavka 1 ili točki A, Članka 9, Stavka 2 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, ili po ugovoru prema točki B, Članka 6, Stavka 1 Opće uredbe o zaštiti podataka, a obrada podataka se vrši automatski, sve dok obrada podataka nije nužna za zadatke od javnog interesa ili za obavljanje službene dužnosti voditelja obrade osobnih podataka.

Nadalje, po postojećem pravu na prenosivost osobnih podataka iz Članka 20, Stavka 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, ispitanik ima pravo da se njegovi ili njeni osobni podaci prenesu direktno između voditelja obrade osobnih podataka gdje je to tehnički izvedivo gdje taj postupak ne ugrožava prava i slobode drugih ispitanika.
Kako bi iskoristio svoje pravo na prenosivost osobnih podataka, ispitanik u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka web stranice localhost/belugoplus.euold.

g) Pravo na prigovor
Svaki ispitanik po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo na prigovor temeljen na vlastitoj situaciji, u svakom trenutku, na obradu osobnih podataka koji se odnose na ispitanika, a temelji se na točkama E i F Članka 6, Stavka 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. Također se može primijeniti na profiliranje temeljeno na ovoj Uredbi.
Web stranica localhost/belugoplus.euold u slučaju prigovora neće nastaviti obradu osobnih podataka, osim u slučaju kad postoji ozbiljan zakonski temelj za obradu osobnih podataka, a koji može premostiti interese, prava i slobode ispitanika, ili za uspostavu, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva.

Ukoliko web stranica localhost/belugoplus.euold vrši obradu osobnih podataka u marketinške svrhe, ispitanik ima pravo na prigovor u bilo kojem trenutku protiv obrade osobnih podataka koji se koriste u te svrhe. Ovo se primjenjuje i za profiliranje koje je usko povezano za svrhe takvog direktnog marketinga. Ako ispitanik izrazi prigovor protiv obrade osobnih podataka u svrhe direktnog marketinga, web stranica localhost/belugoplus.euold više neće vršiti obradu osobnih podataka ispitanika za svrhu direktnog marketinga.

Dodatno, ispitanik ima na osnovu vlastite situacije pravo na prigovor protiv obrade osobnih podataka od strane web stranice localhost/belugoplus.euold, a koji se koriste u znanstveno-istraživačke ili statističke svrhe prema Članku 89, Stavak 1 Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, osim ako je obrada podataka potrebna u svrhu javnog interesa.
Kako bi iskoristio pravo na prigovor, ispitanik u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka web stranice localhost/belugoplus.euold. Uz to, ispitanik u kontekstu korištenja usluga informacijskog društva, usprkos Uredbi 2002/58/EC, može iskoristiti svoje pravo na prigovor automatiziranim sredstvima koristeći se tehničkim specifikacijama.

h) Automatizirano donošenje odluka, uključujući profiliranje
Svaki ispitanik po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo da ne bude predmet donošenja odluka koje se temelje isključivo na automatiziranoj obradi osobnih podataka, uključujući profiliranje, a koje mogu stvoriti pravne ili slične posljedice po njega ili nju, sve dok odluka (1) nije dio dogovora između ispitanika i voditelja obrade osobnih podataka, ili (2) nije dopuštena po zakonima EU ili pojedine države članice koji donose primjerene mjere koji će čuvati prava, slobode i interese ispitanika, ili (3) nije temeljena na izričitoj privoli ispitanika.
Ako je odluka (1) potrebna za ugovor između ispitanika i voditelja obrade osobnih podataka, ili (2) se temelji na izričitoj privoli ispitanika, web stranica localhost/belugoplus.euold će provesti mjere koje će čuvati ispitanikova prava, slobode i interese, minimalno pravo na ljudsku intervenciju od strane voditelja osobnih podataka kojem će izraziti svoj stav i osporavanje odluke.
Ako ispitanik želi iskoristiti prava u vezi automatiziranog individualnog donošenja odluka, u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka web stranice localhost/belugoplus.euold.

i) Pravo na povlačenje i ukidanje privole
Svaki ispitanik po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo da povuče i/ili ukine svoju privolu za obradu osobnih podataka u svakom trenutku.
Ako ispitanik želi iskoristiti pravo da povuče i/ili ukine svoju privolu, u svakom trenutku može kontaktirati voditelja obrade osobnih podataka web stranice localhost/belugoplus.euold.

7. ODREDBE ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA VEZANE ZA FACEBOOK
Na web stranici localhost/belugoplus.euold voditelj obrade osobnih podataka ugradio je komponente tvrtke Facebook. Facebook je društvena mreža.
Otvaranjem bilo koje stranice web stranice localhost/belugoplus.euold, a kojom upravlja voditelj obrade osobnih podataka, a na kojoj je ugrađena Facebook komponenta (Facebook plugin), ispitanikov preglednik će prikazati odgovarajuću Facebook komponentu. Pregled svih Facebook plugina može se naći na https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Za vrijeme ove tehničke procedure Facebooku je pružena informacija o specifičnoj podstranici koju je posjetio ispitanik.

Ako je ispitanik prijavljen na Facebook, u isto vrijeme Facebook može detektirati svaki njegov pregled web stranice localhost/belugoplus.euold, a tokom boravka na web stranici koje je specifične podstranice posjetio. Ova informacija prikuplja se putem Facebook komponente i doznačuje se Facebook računu ispitanika. Ako ispitanik klikne na bilo koji Facebook gumb integriran na web stranici localhost/belugoplus.euold, npr. „Like“ gumb, ili ako ispitanik pošalje komentar, tada Facebook doznačuje navedenu informaciju osobnom Facebook računu ispitanika i time sprema osobne podatke.
Svaki put kad je ispitanik prijavljen na Facebook, a u isto vrijeme pristupa web stranici localhost/belugoplus.euold, Facebook će putem Facebook komponente primiti informaciju o tome. Ovo će se dogoditi bez obzira klikne li ispitanik na Facebook komponentu ili ne. Ukoliko ispitanik ne želi prijenos ove vrste informacije, isto može spriječiti tako da se odjavi s Facebook računa prije pristupa web stranici localhost/belugoplus.euold.

10. ODREDBE ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA VEZANE ZA GOOGLE ANALYTICS (S ANONIMIZACIJSKOM FUNKCIJOM)
Na web stranici localhost/belugoplus.euold voditelj obrade osobnih podataka ugradio je komponente Google Analytics (s anonimizacijskom funkcijom). Google Analytics je Internet usluga; prikupljanje i analiza podataka o ponašanju posjetitelja na web stranici. Usluga web analitike među ostalim prikuplja podatke o web stranici s koje je ispitanik došao, koje je podstranice posjetio ili kako često i koliko dugo pregledava određenu podstranicu. Web analitika se koristi za optimizaciju web stranice i kako bi se provela analiza oglašavanja na internetu.

Za potrebe web analitike putem Google Analyticsa, voditelj obrade osobnih podataka koristi aplikaciju „_gat._anonymizelp“ putem koje je IP adresa ispitanika skraćena od strane Googlea i anonimizirana kada web stranici localhost/belugoplus.euold pristupa ispitanik iz države članice EU ili neke druge države pod nadležnosti Europskog gospodarskog prostora.

Svrha Google Analytics komponente je da analizira promet na web stranici localhost/belugoplus.euold. Google koristi prikupljene podatke i informacije, među ostalim, kako bi procijenio korištenje web stranice i kako bi pružio izvještavanje koje prikazuje aktivnost na web stranici, te kako bi pružio druge usluge vezane uz korištenje web stranice.

Google Analytics smješta kolačić na računalni sustav ispitanika. Definicija kolačića je već objašnjena u ovom dokumentu. Postavljanjem kolačića Googleu se omogućuje analiza korištenja web stranice. Svakim pregledom pojedine podstranice web stranice localhost/belugoplus.euold kojom upravlja voditelj obrade osobnih podataka, a na kojoj je ugrađena Google Analytics komponenta, ispitanikov preglednik će automatski pružiti Google Analytics komponenti informacije potrebne za svrhu Internet oglašavanja i izračun provizije koja pripada Googleu. Za vrijeme ove tehničke procedure tvrtka Google dobit će osobne informacije poput IP adrese ispitanika (služi za razumijevanje otkud posjete i klikovi dolaze, a na osnovu toga stvara izračun provizije).

Kolačić služi kako bi se pohranile osobne informacije poput vremena pristupanja web stranici, lokaciji s koje se pristupa i učestalost pristupanja web stranici od strane ispitanika. Sa svakim posjetom web stranice localhost/belugoplus.euold takvi osobni podaci, uključujući IP adresu ispitanika, će se proslijediti Googleu i bit će smješteni tamo. Google može proslijediti navedene osobne podatke putem tehničke procedure trećoj strani.

Kako je već navedeno, ispitanik može spriječiti postavljanje kolačića odgovarajućim preinakama na pregledniku u svakom trenutku. Takve preinake bi također spriječile i Google Analytics da postavi kolačić na računalnom sustavu ispitanika. Također je moguće izbrisati kolačiće koji su već postavljeni putem preglednika ili nekog drugog programskog rješenja.
Dodatno, ispitanik se može usprotiviti prikupljanju i obradi osobnih podataka koje je generirao Google Analytics, a koji su vezani uz korištenje web stranice localhost/belugoplus.euold. Kako bi to ostvario, ispitanik mora skinuti dodatak pregledniku koji se nalazi na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i instalirati ga. Ovaj dodatak putem JavaScripta daje Google Analyticsu do znanja da se informacije o posjeti web stranice od strane ispitanika ne smiju prikupljati i obrađivati. Google instalaciju navedenog dodatka pregledniku smatra valjanim prigovorom protiv prikupljanja osobnih podataka. Ako u bilo kojem daljnjem trenutku dođe do brisanja, formatiranja ili ponovnog instaliranja računalnog sustava ispitanika, ispitanik će morati ponovno instalirati dodataka pregledniku kako bi onesposobio Google Analytics. Ukoliko je iz nekog razloga ispitanik ili ovlaštena osoba uklonila dodatak pregledniku, ili je dodatak pregledniku onesposobljen, uvijek ga je moguće ponovno instalirati ili aktivirati.

11. ODREDBE ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA VEZANE ZA GOOGLE REMARKETING
Na web stranici localhost/belugoplus.euold voditelj obrade osobnih podataka ugradio je komponente usluge Google Remarketing koja je svojstvena usluzi Google AdWords, a omogućava prikazivanje oglasa Internet korisnicima koji su već bili na web stranici pravne ili fizičke osobe koja prikazuje oglas. Integracija usluge Google Remarketing omogućuje oglašavanje okrenuto krajnjem korisniku koje prikazuje relevantne oglase za krajnjeg korisnika.

Svrha Google Remarketing usluge je prikazivanje oglasa temeljenih na interesima korisnika. Omogućuje prikazivanje oglasa na Google oglašavačkoj mreži ili na drugim web stranicama, a koji su temeljeni na pojedinačnim potrebama i usklađeni s interesima korisnika.

Google Remarketing postavlja kolačić na računalnom sustavu ispitanika. Definicija kolačića nalazi se u tekstu iznad. Postavljanjem kolačića Google prepoznaje posjetitelja web stranice localhost/belugoplus.euold dok pregledava druge web stranice koje se nalaze u Google oglašavačkoj mreži. Svakim pregledom stranice na kojoj je integrirana komponenta Google Remarketing, preglednik ispitanika je automatski identificiran od strane Googlea. Za vrijeme ove tehničke procedure Google će primiti osobne podatke ispitanika kao što je IP adresa i ponašanje na internetu, a koje Google koristi kako bi prikazao relevantne oglase.

Kolačići se koriste kako bi se pohranile osobne informacije, u ovom slučaju web stranice koje je ispitanik posjetio. Svaki put kad posjetimo neku web stranicu, osobni podaci uključujući i IP adresa se šalje Googleu u SAD. Te osobne podatke Google pohranjuje u SAD-u. Google ove osobne podatke može podijeliti putem tehničke procedure s trećom stranom.
Ispitanik može, kako je već navedeno, spriječiti postavljanje kolačića u svakom trenutku putem odgovarajućih preinaka preglednika i time ih trajno onemogućiti. Takva preinaka preglednika bi također spriječila i Google u postavljanju kolačića na računalnom sustavu ispitanika. Dodatno, kolačići koje je Google već postavio se u svakom trenutku mogu ukloniti putem preglednika ili nekog drugog računalnog programa.

Dodatno, ispitanik može uložiti prigovor na Google oglašavanje temeljeno na njegovim interesima. Kako bi to ostvario ispitanik mora otići na to www.google.de/settings/ads i napraviti željene preinake.

12. ODREDBE ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA VEZANE ZA GOOGLE-ADWORDS
Na web stranici localhost/belugoplus.euold voditelj obrade osobnih podataka ugradio je komponente usluge Google AdWords koja je servis za Internet oglašavanje. Dopušta oglašivaču da postavi oglase na Google pretraživač i Google oglašavačku mrežu. Google AdWords dopušta oglašivaču da definira specifične ključne riječi pomoću kojih će se oglas prikazivati na Google pretraživaču kad korisnik upiše navedenu ključnu riječ u pretraživač. Na Google oglašavačkoj mreži oglasi se prikazuju na relevantnim web stranicama koristeći automatizirani algoritam, uzimajući u obzir i otprije definirane ključne riječi.

Svrha Google AdWordsa je promoviranje web stranice localhost/belugoplus.euold putem uključivanja relevantnih oglasa na web stranicama trećih strana i na rezultatima pretraživanja Google pretraživača.
Ako ispitanik pristupi web stranici localhost/belugoplus.euold putem Google oglasa, Google će u računalni sustav ispitanika ugraditi conversion kolačić. Definicija kolačića je već objašnjena. Conversion kolačić gubi važnost nakon 30 dana i ne koristi se kako bi se identificirao ispitanik. Ako kolačić nije istekao, koristi se kako bi se provjerilo koje je podstranice ispitanik posjetio, npr košarica na web dućanu. Putem conversion kolačića Google i voditelj obrade osobnih podataka mogu otkriti je li osoba koja je posjetila web stranicu putem AdWords oglasa generirala prodaju, odnosno je li izvršila ili odustala od prodaje robe.

Informacije prikupljene putem conversion kolačića Google koristi kako bi izradio statistiku posjećivanja web stranice localhost/belugoplus.euold. Ta statistika se potom koristi kako bi se ustanovio ukupan broj korisnika koji su posjetili web stranicu putem AdWords oglasa i utvrdila uspješnost ili neuspješnost svakog AdWords oglasa, te kako bi se AdWords oglasi mogli optimizirati za buduće razdoblje.
Conversion kolačić sprema osobne informacije, npr web stranice koje je posjetio ispitanik. Svaki put kad posjetite web stranicu localhost/belugoplus.euold, osobni podaci kao što je IP adresa ispitanika se šalje Googleu u SAD. Te osobne podatke Google pohranjuje u SAD-u. Google ove osobne podatke može podijeliti putem tehničke procedure s trećom stranom.
Ispitanik može, kako je već navedeno, spriječiti postavljanje kolačića u svakom trenutku putem odgovarajućih preinaka preglednika i time ih trajno onemogućiti. Takva preinaka preglednika bi također spriječila i Google u postavljanju conversion kolačića na računalnom sustavu ispitanika. Dodatno, kolačići koje je Google AdWords već postavio se u svakom trenutku mogu ukloniti putem preglednika ili nekog drugog računalnog programa.

Dodatno, ispitanik može uložiti prigovor na Google oglašavanje temeljeno na njegovim interesima. Kako bi to ostvario ispitanik mora otići na to www.google.de/settings/ads i napraviti željene preinake na pregledniku.

13. PRAVNA OSNOVA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA
Članak 6, Stavak 1, Podstavak A Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka je pravna osnova za postupke obrade osobnih podataka za koje smo dobili privolu. Ako je obrada osobnih podataka nužna za provedbu ugovora kojeg je ispitanik dio, kao npr kad je obrada osobnih podataka nužna za isporuku roba ili usluga, obrada osobnih podataka temelji se na Članku 6, Stavku 1, Podstavku B Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. Isto se primjenjuje prilikom obrada osobnih podataka koje su potrebne kako bi se provele predugovorne mjere, npr pri upitima vezanim za proizvode ili usluge. Ako je pravna ili fizička osoba predmet pravne obveze kod koje je obrada osobnih podataka nužna, kao npr ispunjavanje poreznih obveza, obrada osobnih podataka temelji se na Članku 6, Stavku 1, Podstavku C Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. U rijetkim slučajima obrada osobnih podataka je neophodna kako bi se zaštitili interesi ispitanika ili neke druge fizičke osobe. Npr, u slučaju da se ispitanik ozlijedi prilikom posjeta prostoru vlasnika ove web stranice, osobni podaci poput imena, dobi, podataka o zdravstvenom osiguranju ili neka druga vitalna informacija će se morati proslijediti liječniku, bolnici ili nekoj trećoj osobi. Takva obrada podataka temelji se na Članku 6, Stavku 1, Podstavku D Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. Na kraju, obrada osobnih podataka može se temeljiti i na Članku 6, Stavku 1, Podstavku F Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. Ova pravna osnova koristi se u postupcima obrade osobnih podataka kada nije primjenjiva niti jedna prijašnja pravna osnova, ako je obrada osobnih podataka nužna za legitimne interese vlasnika web stranice localhost/belugoplus.euold ili neke treće strane, osim u situacijama gdje navedeni interesi ugrožavaju osnovna prava i slobode ispitanika, a koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Ovakva obrada osobnih podataka je naročito dozvoljena budući je posebno napomenuta od Zakonodavstva EU. Predviđeno je da je moguće pozvati se na legitimni interes ako je ispitanik klijent voditelja obrade osobnih podataka.

14. LEGITIMNI INTERESI VODITELJA OBRADE OSOBNIH PODATAKA ILI TREĆE STRANE
Na mjestima gdje se obrada osobnih podataka temelji na Članku 6, Stavku 1, Podstavku F Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, legitimni interes predstavlja poslovanje u korist dobrobiti zaposlenika i/ili dioničara ako navedeni postoje.

15. RAZDOBLJE POHRANE OSOBNIH PODATAKA
Kriterij pri određivanju razdoblja pohrane osobnih podataka je zakonom određeno maksimalno razdoblje pohrane. Nakon isteka tog razdoblja, osobni podaci su rutinski izbrisani, sve dok više nisu potrebni kako bi se ispunio ugovor ili njegovo sklapanje.

16. PRUŽANJE OSOBNIH PODATAKA KAO ZAKONSKI ILI UGOVORNI PREDUVJET
Preduvjet za sklapanje ugovora; Obveza ispitanika da pruži osobne podatke; moguće posljedice ako se osobni podaci ne pruže
Moramo razjasniti da je pružanje osobnih podataka djelomično propisano zakonom (npr porezne odredbe) ili može biti rezultat ugovorne obveze (npr informacija o ugovornom partneru).

17.POSTOJANJE AUTOMATIZIRANOG PROCESA DONOŠENJA ODLUKA
Kao odgovoran poslovni partner, web stranica localhost/belugoplus.euold ne koristi automatizirani proces donošenja odluka, odnosno profiliranje.

DJD Zagreb
Obrtnička 3
10431 Sveta Nedelja